В района на Алабак са обособени и обозначени с маркировка за планинско колоездене 36 сегмента /отсечки/, които могат да бъдат комбинирани в най-различни маршрути в зависимост от предпочитанията и възможностите на участниците. Сегментите в района на Варвара са обозначени с цветни триъгълници с номера 100, а тези в района на Велинград с номера 200. Цвета на маркировката указва нивото на трудност на съответния сегмент – например зелен цвят означава лесно ниво, син е средно, червен – високо, а черен е екстремно ниво на трудност. Повече подробности за маркировката за трасета за планинско колоездене може да откриете тук – markirovka.bike.

Подробни описания и технически параметри на маркираните сегменти в Алабак може да откриете по-долу. Можете да закупите хартиената карта с всички сегменти в района на самото събитие.

Използвайки транспорт до Милеви скали може да направите спускания по следните маршрути (комбинации от сегменти):

 • Милеви скали – Смаденица – Варвара (113 + 110 + 105). 
 • Милеви скали – хижа “Равно боре” – Варвара (113)
 • Милеви скали – Синора – ЖП гара “Долене” (112). 
 • Милеви скали – Синора – ЖП гара “Цепина (112 + 115).
 • Милеви скали – хижа “Равно боре” – Варварски бани (113 + 111).
 • Милеви скали – Смаденица – Леската – Варвара (113 + 110 + 100 + 102). 
 • Милеви скали – ЖП гара “Долене” (114). 

Връщането от ЖП гара “Долене”, ЖП гара “Цепина” и Варварски бани (спирка “Марко Николов”) до Варвара може да стане с теснолинейката или на самоход, но имайте предвид, че шосето Велинград – Варвара е доста натоварено.

№ 100. Варвара - м. Смаденица - вр. Милеви скали - Пеева поляна

Начална точка: Варвара
Дължина: 31.2 км
Изкачване: 1754 м
Спускане: 538 м
Ниво на трудност: средно
Терен: горски пътища
Маркировка: син триъгълник с № 100
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 101. “Свети Георги” - Варвара

Начална точка: местност Свети Георги
Дължина: 1.7 км
Изкачване: 0 м
Спускане: 331 м
Ниво на трудност: високо
Терен: пътека
Маркировка: червен триъгълник с № 101
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 102. Местност Леската - Варвара

Начална точка: местност Леската
Дължина: 2.7 км
Изкачване: 0 м
Спускане: 457 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътека
Маркировка: син триъгълник с № 102
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 103. Местност Липово равнище - Варвара

Начална точка: местност Липово равнище
Дължина: 5.7 км
Изкачване: 122 м
Спускане: 588 м
Ниво на трудност: високо
Терен: пътеки
Маркировка: червен триъгълник с № 103
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 104. Местност Солдол - Варвара

Начална точка: местност Солдол
Дължина: 1.7 км
Изкачване: 0 м
Спускане: 279 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътека
Маркировка: син триъгълник с № 104
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 105. Местност Смаденица - Варвара

Начална точка: местност Смаденица
Дължина: 3.7 км
Изкачване: 21 м
Спускане: 714 м
Ниво на трудност: високо
Терен: пътеки
Маркировка: червен триъгълник с № 105
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 106. “Дуварето експрес”

Начална точка: местност Дуварето
Дължина: 1.1 км
Изкачване: 16 м
Спускане: 190 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътека
Маркировка: син триъгълник с № 106
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 110. Варварски бани - хижа “Равно боре” - местност Смаденица

Начална точка: Варварски минерални бани
Дължина: …. км
Изкачване: …. м
Спускане: …. м
Ниво на трудност: средно
Терен: горски пътища
Маркировка: син триъгълник с № 110
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:

№ 111. Хижа “Равно боре” - Варварски бани

Начална точка: хижа „Равно боре“
Дължина: 3 км
Изкачване: 7 м
Спускане: 575 м
Ниво на трудност: високо
Терен: пътеки
Маркировка: червен триъгълник с № 111
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 112. Връх Милеви скали - местност Синора - ЖП гара “Долене”

Начална точка: Милеви скали
Дължина: 10.7 км
Изкачване: 115 м
Спускане: 1094 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 112
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 113. Връх Милеви скали - хижа “Равно боре” - Варвара

Начална точка: Милеви скали
Дължина: 9.7 км
Изкачване: 167 м
Спускане: 1387 м
Ниво на трудност: високо
Терен: пътеки
Маркировка: червен триъгълник с № 113
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 114. Връх Милеви скало - ЖП гара “Долене”

Начална точка: Милеви скали
Дължина: 6.5 км
Изкачване: 42 м
Спускане: 1007 м
Ниво на трудност: високо
Терен: пътеки
Маркировка: червен триъгълник с № 114
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 115. Местност Синора - ЖП гара “Цепина”

Начална точка: местност Салихов гроб
Дължина: 3.3 км
Изкачване: 19 м
Спускане: 683 м
Ниво на трудност: екстремно
Терен: пътеки
Маркировка: черен триъгълник с № 115
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

Използвайки транспорт може да достигнете до няколко точки над Велинград, от където започват следните маршрути:

Локвата (Шамака)

 • Локвата – Велинград (201)
 • Локвата – Торишката – Кладова – Велинград (200 + 202)

Пеева поляна 

 • Пеева поляна – Кладова – Велинград (200 + 202)
 • Пеева поляна – Печенек – Велинград (200 + 204)
 • Пеева поляна – Локвата – Велинград (200 + 201)
 • Пеева поляна – Милеви скали – Варвара (100 + 113)

Достъп до Елин връх

 • Елин връх – Градот – Велинград (207 + 205)
 • Елин връх – Драгиче – Велинград (207 + 206)
 • Елин връх – Ачовица – Драгиново (207 + 211)
 • Елин връх – Ачовица – Ситния дол – Драгиново (207 + 206 + 210 + 212)

Ачовица 

 • Ачовица – Ситния дол – Драгиново (210 + 212)
 • Ачовица – Драгиново (211)
 • Ачовица – Извор – Драгиче – Велинград (210 + 206)
 • Ачовица – Извор – Драгиче – Велинград (210 + 204)

№ 200. Юндола - местност Торишката - местност Пеева поляна

Начална точка: местност Юндола
Дължина: 15.1 км
Изкачване: 421 м
Спускане: 326 м
Ниво на трудност: средно
Терен: горски пътища
Маркировка: син триъгълник с № 200
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 201. Местност Локвата - Велинград

Дължина: 13.1 км
Изкачване: 206 м
Спускане: 988 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътеки и горски пътища
Маркировка: син триъгълник с № 201
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 202. Местност Кладова - Велинград

Дължина: 10.7 км
Изкачване: 66 м
Спускане: 936 м
Ниво на трудност: високо
Терен: пътеки
Маркировка: червен триъгълник с № 202
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 203. Местност Стария чарк - Велинград

Дължина: 3.3 км
Изкачване: 6 м
Спускане: 155 м
Ниво на трудност: ниско
Терен: горски пътища и пътека
Маркировка: зелен триъгълник с № 203
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 204. Местност Печенек - Велинград

Дължина: 6.8 км
Изкачване: 8 м
Спускане: 852 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 204
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 205. Елин връх - Велинград

Дължина: 4.2 км
Изкачване: 0 м
Спускане: 766 м
Ниво на трудност: високо
Терен: пътеки
Маркировка: червен триъгълник с № 205
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 206. Елин връх - местност Уличките - Велинград

Дължина: 5.3 км
Изкачване: 0 м
Спускане: 552 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 206
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 207. Достъп до Елин връх

Дължина: 1.7 км
Изкачване: 88 м
Спускане: 23 м
Ниво на трудност: средно
Терен: горски пътища
Маркировка: син триъгълник с № 207
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 210. Велинград - местност Самоводица - местност Извор - местност Станиловец

Дължина: 15.8 км
Изкачване: 729 м
Спускане: 330 м
Ниво на трудност: средно
Терен: горски пътища и пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 210
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 211. Елин връх - местност Амалово - местност Ачовица - Драгиново

Дължина: 6.4 км
Изкачване: 28 м
Спускане: 853 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 211
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 212. Местност Ачовица - Ситния дол - Драгиново

Дължина: 4.6 км
Изкачване: 13 м
Спускане: 420 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 212
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 220. Света Петка - връх Острец - Велинград

Дължина: 14.6 км
Изкачване: 385 м
Спускане: 879 м
Ниво на трудност: средно
Терен: горски пътища и пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 220
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 221. Местност Шопова поляна - Велинград

Дължина: 2 км
Изкачване: 1 м
Спускане: 271 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 221
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 230. Драгиново - връх Калето - местност Лакът

Дължина: 14.4 км
Изкачване: 559 м
Спускане: 371 м
Ниво на трудност: средно
Терен: горски пътища
Маркировка: син триъгълник с № 230
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 231. Местност Брусовете - Драгиново / двупосочно

Дължина: 2.8 км
Изкачване: 4 м
Спускане: 158 м
Ниво на трудност: ниско
Терен: горски пътища
Маркировка: зелен триъгълник с № 231
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 232. Местност Врани камък - ЖП гара “Долене”

Дължина: 4.4 км
Изкачване: 8 м
Спускане: 409 м
Ниво на трудност: средно
Терен: пътека и горски път
Маркировка: син триъгълник с № 232
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 233. Местност Врани камък - местност Градището - Драгиново

Дължина: 4.1 км
Изкачване: 47 м
Спускане: 265 м
Ниво на трудност: средно
Терен: гроски пътища и пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 233
Предназначение: спускане

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 234. Местност Пчелина - местност Ходжови скали / двупосочно

Дължина: 1.6 км
Изкачване: 147 м
Спускане: 0 м
Ниво на трудност: средно
Терен: гроски пътища и пътеки
Маркировка: син триъгълник с № 234
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 235. ЖП гара “Костандово” - връх Калето / двупосочно

Дължина: 3.4 км
Изкачване: 154 м
Спускане: 50 м
Ниво на трудност: средно
Терен: гроски пътища
Маркировка: син триъгълник с № 235
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 236. ЖП гара “Долене” - местност Брусовете / двупосочно

Дължина: 3.8 км
Изкачване: 327 м
Спускане: 15 м
Ниво на трудност: средно
Терен: гроски пътища
Маркировка: син триъгълник с № 236
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 240. Велинград - Абланица - Света Петка

Дължина: 23.9 км
Изкачване: 903 м
Спускане: 293 м
Ниво на трудност: средно
Терен: асфалтови и горски пътища
Маркировка: син триъгълник с № 240
Предназначение: кроскънтри

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS

№ 250. Велинград - местност Ачовица - местност Пеева поляна

Дължина: 11.5 км
Изкачване: 837 м
Спускане: 83 м
Ниво на трудност: средно
Терен: асфалтов път
Маркировка: син триъгълник с № 250
Предназначение: шосейно

Повече детайли за сегмента вижте на:


Визуализация Алабак

Визуализация FATMAP

Визуализация TRAILFORKS